Akcje promujące czytelnictwo.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w okresie od 1.09.2016 roku do 31.12.2016 roku zorganizowano wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów. Jednym z  wydarzeń było comiesięczne prezentowanie wybranej nowości czytelniczej na gazetce szkolnej  oraz stronie internetowej. Kolejne wydarzenie to utworzenie „Drzewa  czytelnika”. Na dużym drzewie uczniowie zawieszali liście z myślami mówiącymi o tym, dlaczego warto czytać książki. Myśli te, uczniowie wraz z nauczycielami  tworzyli na lekcjach wychowawczych . Drzewo zostało zawieszone w miejscu widocznym-  na korytarzu szkolnym. Kolejnym wydarzeniem było zamieszczanie na stronie internetowej ciekawostek o książkach.

"Nowości czytelnicze":

http://sosw2.gniezno.pl/nowo%C5%9Bci-czytelnicze

 

"Drzewo czytelnika":

http://sosw2.gniezno.pl/drzewo-czytelnika