Dzień Unii Europejskiej

Dnia 14 marca 2013 roku Szkolny Klub Europejski BRUKSELKI zorganizował w naszej szkole Dzień Unii Europejskiej. Wszystkie klasy już około dwa tygodnie wcześniej otrzymały przygotowane przez BRUKSELKI materiały na temat Unii Europejskiej, by móc wszechstronniej przygotować się do turnieju wiedzy. Konkurs przeprowadzony był w formie multimedialnej i dotyczył wszystkich krajów członkowskich. Na zakończenie przedstawiono również szczegółowo poglądy Unii na temat ekologii – zagospodarowywania odpadów. Przeprowadzono test dotyczący umiejętności racjonalnego segregowania odpadów.