IV Mikołajkowy Turniej w Badminton dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy