KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW NR 2 W GNIEŹNIE

Komunikat Dyrektora SOSW nr 2 w Gnieźnie.

W związku z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczącymi zapobiegania,przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 zawieszenie zajęc w placówkach oświatowych zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020r.
Przesunięciu ulegają również terminy egzaminu ósmoklasisty. Odbędzie się
on najprawdopodobniej w czerwcu. Wszystkie informacje będą Państwu przekazywane na bieżąco.
W okresie zawieszenia zajęć prowadzona jest nauka zdalna. Nauczyciele i specjaliści są dostępni na platformie Classroom , strony poszczególnych szkół na Facebooku, poczta elektroniczna oraz pozostałe wypracowane sposoby i kanały komunikacji. Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godz. 8.00 – 15.00 – kontakt wyłącznie telefoniczny 61 424 57 11 lub mailowy : sekretariat@sosw2.gniezno.pl

Jednocześnie przypominam, że świadczymy pomoc psychologiczno – pedagogiczą dla uczniów
i Rodziców. W każdy wtorek, czwartek i piątek czekamy na Wasze telefony:
Pedagog - Paweł Strzelczyk - wtorki od 8.30 do 11.30 (tel. 61 424 57 20)
Psycholog - Anna Nagórska - czwartki od 8.30 do 11.30 (tel. 61 424 57 16)
Pedagog - Joanna Dłutkowska - piątki od 8.30 do 11.30 (tel. 61 424 57 20)

Dyrektor SOSW nr 2 w Gnieźnie
Magdalena Wrzesińska