KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW NR 2 W GNIEŹNIE

     Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Gnieźnie informuje, iż w dniu 8 czerwca 2020 roku odbędą się spotkania zespołów dokonujących wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 14 Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 prosimy rodziców 
i pełnoletnich uczniów o rezygnację z osobistego udziału w spotkaniu i skorzystanie z możliwości kontaktu telefonicznego pod nr 61 424 57 20 w godz. 8.00-13.00.

    Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Gnieźnie informuje, iż w dniu 10 czerwca 2020 roku odbędą się spotkania zespołów dokonujących wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów Szkoły Podstawowej Nr 14 Specjalnej. Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 prosimy rodziców o rezygnację z osobistego udziału w spotkaniu i skorzystanie z możliwości kontaktu telefonicznego pod nr 61 424 57 20 w godz. 8.00-13.00.