Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku 2016 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie zakwalifikował się do udziału w Narodowym Programie Rozwoju  Czytelnictwa. W terminie do 20 listopada 2015r. Pani Dyrektor złożyła wniosek do organu prowadzącego na dofinansowanie w ramach NPRCz.  Udało się otrzymaliśmy dotację na zakup książek w wysokości 15 000 zł. 

Szkołę do programu zgłaszała Dyrekcja, więc jest to program "szkolny" a nie "biblioteczny". W dodatku w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie programu jest napisane, że za wszystko odpowiada organ prowadzący. (Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacjiPriorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych).

Rozporządzenie Rady Ministrów mówi o zakupie „nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami)”.
 A zatem chodzi o książki znajdujące się w aktualnej ofercie księgarskiej, w tym:
-lektury
-pozycje w języku obcym nowożytnym nauczanym w szkole jeżeli takie książki cieszą się zainteresowaniem uczniów.
 
Książki mogą być zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej.
 
Co trzeba będzie zrobić w ramach programu?

• Zasięgnąć opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek.

• Podjąć współpracę z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującą:

– planowanie zakupów książek,

– wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

• Zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów.

• Uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.

• Zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

• Dostosować organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

• Uwzględnić  potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

 

Do połowy grudnia 2016 roku trzeba złożyć sprawozdanie do organu prowadzącego szkołę. W sprawozdaniu z imprez trzeba podać tytuły imprez, daty, dla kogo i ewentualnie ile osób wzięło udział. Tak samo z konkursami czy projektami.

Urząd może skontrolować dokumentację. Można  założyć teczkę z przekładkami na poszczególne wymagania (tak jak na dyplomowanie) i wkładać opisy imprez, scenariusze, zaproszenia, dyplomy, list do rodziców i może jakieś zdjęcia . Na początku oczywiście wniosek i pismo z urzędu o konieczności realizowania wymienionych w nim wymagań.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa