"Niesforny alfabet" projekt NPRCz - Szkoła Podstawowa.