INFORMACJA

 

Informacja

 

  

 

      Z przykrością informuję, że na terenie naszej placówki odnotowaliśmy 2 przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Pragnę dodać, że po wykryciu  w naszej placówce, zakażenia w/w wirusem w  dniu 25 października 2020r dokonano natychmiast  zlecenia dezynfekcji na terenie naszego ośrodka. Usługę wykonała profesjonalna firma. Osoby mające bezpośredni kontakt z osobą zarażoną wirusem zostały poinformowane o fakcie zastosowania wobec nich okresu przebywania w izolacji domowej. Informuję, że podczas podejmowania decyzji w/w sprawach kieruję się tylko i wyłącznie dobrem naszych podopiecznych oraz personelu placówki, jednocześnie kierując się wykładnią, obecnie obowiązującego prawa.

Gniezno, dnia 28 października 2020 r

 

                                                                                                                                           Tomasz Pawłowski

                                          Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

 

Zarządzenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie z dnia 23.10.2020 r.

ZARZĄDZENIE 

 

 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie

z dnia 23.10.2020 r.

w sprawie organizacji pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie.

 

 

Na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 23.10.2020r; spotkania z wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Krystyny Wirkowskiej-Wróbel oraz po konsultacji z Dyrektorem Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Pana Łukasza Kaszyńskiego zarządzam, co następuje:

§ 1

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieżnieul. Powstańców Wielkopolskich 16 pracuje w trybie stacjonarnym od dnia 26 października 2020r do odwołania.

                                                                                      § 2

Decyzja została podjęta  przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 jednoosobowo na podstawie w/w ustaleń.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2

Tomasz Pawłowski

NOC ZAWODOWCÓW NOC BRANŻOWCÓW

NOC ZAWODOWCÓW NOC BRANŻOWCÓW

Wydarzenie pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Noc Zawodowców to inicjatywa, która od 3 lat gości w Wielkopolsce i z entuzjazmem wpisała się 
w przestrzeń wielkopolskiego środowiska szkół kształcących w zawodach i pracodawców, będąc jednym z najważniejszych wydarzeń Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego 
i Zawodowego w Poznaniu – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Celem przedsięwzięcia jest promocja szkolnictwa branżowego i technicznego, jako szkolnictwa pozytywnego wyboru.
Tegoroczna Noc Zawodowców 2020 Edycja 3.0 „Wielkopolska w sieci zawodów” to wydarzenie 
on-line, które angażuje młodzież ostatnich klas szkół podstawowych, ich rodziców, pracodawców, rzemieślników, doradców zawodowych, nauczycieli kształcących w zawodach oraz wszystkich, których interesuje tematyka związana z edukacją i rynkiem pracy.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w tym wydarzeniu Branżową Szkołę I Stopnia nr 14 przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie.
Startujemy on-line w piątek 2. paźmdziernika 2020 roku o godzinie 17:00.
Szczegóły i program wydarzenia na stronie: https://noczawodowcow.pl/
Zapraszamy!

Regulamin funkcjonowania placówki podczas pandemii 
od 1 września 2020r.

Regulamin opracowano w oparciu o Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych 
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
Organizacja zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 
w Gnieźnie oraz w szkołach wchodzących w jego skład:

Załącznik: 

Dni Wolne

Zarządzenie nr 1
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie
z dnia 01.09.2020r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie
w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603)

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14

Załącznik: 

Strony