Pasowanie na ucznie

8 października 2012 roku uczniowie klas pierwszych ZSZ i SSPdP zostali
uroczyście włączeni do grona społeczności uczniowskiej.W obecności
sztandaru złożyli ślubowanie,w którym zobowiązali się sumiennie
i z zaangażowaniem wypełniać obowiązki ucznia i przynosić chlubę
swoim rodzicom i szkole.
Starsi koledzy życzyli im powodzenia i ofiarowali swoją pomoc!
NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI!POWODZENIA!!!