Pielgrzymka do Lichenia

Pielgrzymka do Lichenia Klimat wspólnoty, wyciszenia i modlitwy towarzyszył naszej grupie w czasie tegorocznej pielgrzymki do Lichenia. W piątek 24 maja blisko 40-osobowa ekipa młodzieży wraz z opiekunami udała się do Sanktuarium Maryjnego. Klasy kończące edukację w bieżącym roku szkolnym dziękowały w ten sposób za czas przeżyty w naszym Ośrodku, prosząc jednocześnie Boga przez ręce Matki Bożej o pomyślne zdanie egzaminów zawodowych. Podczas pobytu w Licheniu udało nam się odwiedzić kościół św. Doroty, kaplicę Krzyża Św. oraz Bazylikę, w której ks. Marcin Jankowski odprawił mszę św. w intencji naszych szkolnych pielgrzymów. Po wspólnym obiedzie był też czas na zakup pamiątek. Nawiedzenie miejsca kultu zakończyliśmy wspólnym przejściem stacji Drogi Krzyżowej na licheńskiej Golgocie. Był to z pewnością owocny dzień – w końcu każdy z nas potrzebuje tego, by zostać sam na sam z własnym sercem, w skupieniu modlitewnym. Młodzież doskonale to rozumiała i wykorzystała.