Przyjazd zakupionych książek w ramach NPRCz.

Galeria Biblioteka: 

W pażdzierniku przyszły zakupione książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie pomogli nosić książki do biblioteki szkolnej, rozpakować, opieczętować. Koordyntorki projektu wpisały nowe pozycje książkowe do księgi inwenatrzowej, opisały karty książek i karty katalogowe. Praca długa i żmudna, ale owocna.