V TURNIEJ W UNIHOKEJA

26 kwietnia 2013 roku
odbył się
V TURNIEJ W UNIHOKEJA
dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Do udziału zgłosiło się 5 drużyn z klas: I ap,
I bp, II ap, II bp, II cp.
Wszyscy uczniowie przyszli przygotowani, uśmiechnięci i zmotywowani do walki o pierwsze miejsce !!!
Obowiązywały szkolne przepisy gry, z którymi uczniowie byli zapoznani na lekcjach wychowania fizycznego przez panią Miedzianowską i pana Krugera. Podczas trwania turnieju uczestnicy wykazali się duchem walki oraz umiejętnością i znajomością zasad gry fair play.
Przybyli również wychowawcy klas, aby dopingować swoich podopiecznych.
Turniej zakończył się następującymi wynikami:
I miejsce klasa II cp
II miejsce klasa Iap
III miejsce klasa II ap

TABELA GIER
Iap IIap IIcp MIEJSCE
Iap X 8:1 2:5 II
IIap 1:8 X 3:6 III
IIcp 5:2 6:3 x I

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz słodkości.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY !!!