VI Powiatowa Spartakiada Młodzieży SOSW nr 2

Dnia 10.09.2014 r. odbyła się VI Powiatowa Spartakiada Młodzieży SOSW nr 2 pod hasłem „Walczymy i zwyciężamy”. Grupa nauczycieli z Ośrodka przeprowadziła coroczną imprezę promującą sport i aktywny wspólny wypoczynek na świeżym powietrzu. Opracowano szczegółowy program imprezy sportowo-rekreacyjno-integracyjnej w formie Spartakiady dostosowany specjalnie dla dzieci i młodzieży z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Precyzyjnie opracowany program Spartakiady oraz odpowiednio dobrane konkurencje dały młodzieży nie tylko możliwość wykazania się w sportowej rywalizacji zgodnie z zasadami „Fair play” ale pozwoliły również, uświadomić im własne możliwości i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, oraz pokonać słabości i bariery wynikające ze swojego upośledzenia.
Patronat nad Spartakiadą jak co roku objęło Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Pogoda tego dnia była dla nas wyjątkowo łaskawa dlatego wszystkie konkurencje przeprowadzono na świeżym powietrzu. W Spartakiadzie wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowej, Gimnazjalnej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy naszego Ośrodka. Uczestnikom towarzyszył wspaniały humor podczas kolejnych konkurencji. Z zaproszonych osób mieliśmy honor gościć na naszej Spartakiadzie przedstawicielkę Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w osobie Pani Dyrektor Oświaty, Kultury i Sportu Aleksandrę Kuźniak. Po przeprowadzeniu zaplanowanych konkurencji nastąpiło podliczenie punktacji i wręczenie uczestnikom medali, dyplomów oraz nagród i upominków. Wychowankowie podziękowali wszystkim swoim uśmiechem, radością i zadowoleniem.
Po zakończeniu imprezy sportowej uczestnicy posilali się przy ognisku zajadając pieczone kiełbaski z bułeczkami a w czasie trwania imprezy ogłaszano przerwy aby uczestnicy mogli odwiedzić „Słodki kącik” gdzie czekały na nich słodkie drożdżówki i ciasteczka.

Specjalne podziękowania dla wychowawców pomagających przy obsłudze imprezy i biorących w niej czynny udział.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów naszej Spartakiady:
« Starostwu Powiatowemu Gniezno,
« Piekarni Pana Kasprowicza z Niechanowa,
« Firmie „Bystry” Pana Bystrego ze Swarzędza,
« Szymona Fabisiaka Prezesa PSS Społem z Gniezna,
« Hurtowni spożywczej Inter Porto Pana Racheli z Gniezna,
« Hurtowni Dar-fol Pana Imbierowicza z Gniezna ,
« Firmie PHUP Poldrób z Gniezna,

Życzymy Naszym uczestnikom, jak i nauczycielom dużo uśmiechu, zadowolenia na twarzy oraz radości z osiągniętych wyników sportowych.

W oczekiwaniu na dalsze edycje tej pożytecznej imprezy

Organizatorzy