Współpraca z Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Gnieźnie.

SOSW nr 2 w Gnieźnie we wrześniu nawiązał współpracę w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  z Biblioteką Pedagogiczną Filia w Gnieźnie oraz Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna. Celem współpracy jest dążenie do rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży SOSW nr 2 w Gnieźnie. Szkoła konsultowała z Bibliotekami planowane zakupy nowości wydawniczych. Strony wymieniały informacje  o organizowanych przez siebie wydarzeniach promujacych czytelnictwo. Biblioteka Pedagogiczna i Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna prowadziły dla uczniów SOSW nr 2 zajęcia edukacyjne w ramach współpracy.

Zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej:

http://sosw2.gniezno.pl/zaj%C4%99cia-w-bibliotece-pedagogicznej-w-gnie%C5%BAnie-w-ramach-nprcz

 

Zajęcia w Bib;iotece Publicznej Miasta Gniezna Filia nr 2:

http://sosw2.gniezno.pl/zaj%C4%99cia-w-bibliotece-publicznej-miasta-gniezna-filia-nr-2-w-ramach-nprcz