Z wizytą w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu.