Zarządzenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie z dnia 23.10.2020 r.

ZARZĄDZENIE      Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie z dnia 23.10.2020 r. w sprawie organizacji pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie.     Na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 23.10.2020r; spotkania z wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Krystyny Wirkowskiej-Wróbel oraz po konsultacji z Dyrektorem Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Pana Łukasza Kaszyńskiego zarządzam, co następuje: § 1 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieżnieul. Powstańców Wielkopolskich 16 pracuje w trybie stacjonarnym od dnia 26 października 2020r do odwołania.                                                                                       § 2 Decyzja została podjęta  przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 jednoosobowo na podstawie w/w ustaleń.   § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.         Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 Tomasz Pawłowski