Podsumowanie projektu NPRCz w SOSW nr w Gnieźnie.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA” W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM NR 2 W GNIEŹNIE.

 

 

Od września 2016 roku do grudnia 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie realizowany był projekt przeznaczony na dofinansowanie nowości wydawniczych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W projekcie brali udział wszyscy uczniowie ośrodka w 19 oddziałach.

Na realizacje projektu została przyznana kwota 15.000 złotych, z czego 3.000 złotych stanowiło wkład własny organu prowadzącego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, a 12.000 złotych przyznana z projektu.

 

Za przyznaną dotację zostało zakupionych 606 książek, w tym 136 lektur ( 22%  nowo zakupionego księgozbioru), oraz 13 płyt. Projektem objęto 252 uczniów w 19 oddziałach, zrealizowano 27 projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki.

 

W ramach  projektu realizowane były następujące działania:

- dyrektor ośrodka zasięgnął opinii Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu nowości wydawniczych;

-podczas spotkania z rodzicami konsultowano propozycje tytułów książek oraz przedstawiono rodzicom korzyści płynące z czytania i wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży;

- podczas lekcji wychowawczych nauczyciele rozpoznawali potrzeby i zainteresowania dzieci i młodzieży związanych z czytaniem książek;

-planując zakup nowości wydawniczych wzięto pod uwagę potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( książki z dużą czcionką, książki bogato ilustrowane, książki z naklejkami, książki w wersji elektronicznej);

-dostosowano organizację pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności umożliwienie wypożyczenia książki na czas ferii świątecznych, zimowych oraz wakacji letnich;

-nawiązano współpracę z Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna oraz Biblioteką Pedagogiczną (filia w Gnieźnie). W ramach współpracy konsultowano zakup nowości wydawniczych, a także uczniowie brali udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekarzy.

 

Wszyscy uczniowie brali udział w różnorodnych, dostosowanych do możliwości projektach z wykorzystaniem zakupionych nowości wydawniczych:

 

Szkoła Podstawowa: „Nasze zwierzęta domowe”, „Niesforny alfabet”, „120 przygód Koziołka Matołka:,” Zwierzęta - nasi przyjaciele”, „Poznajemy bohatera dziecięcej książeczki”, „Na straganie”, ”Franklin i rodzinne przyjęcie”, „Moje ulubione wiersze”, „W 80 dni dookoła świata”, „Strach przed poezją”, „Świąteczny prezent”.

 

Gimnazjum: „Dzień Pluszowego Misia”(zajęcia w bibliotece pedagogicznej), „Bajki z zielonego lasu”, „Życie w grodzie” (zajęcia w bibliotece), „Znane postaci - kim jest Robert Lewandowski?”, „Mury nie muszą być smutne”, „Jan Paweł II- turysta”, „Lekcja biblioteczna w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna ul. Staszica 12a (zajęcia o tym jak funkcjonuje biblioteka, jakie są rodzaje książek, jak się należy zachowywać w bibliotece i czytelni, zasady wypożyczania książek).

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: „Polskie kuchnie regionalne”,” Bon czy Ton”, „Bezpieczny w sieci”, „Anioły w moim życiu”, „Rola świąt Bożego Narodzenia w życiu rodziny”.

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy: „Mazurek Dąbrowskiego - jak pieśń legionów stała się hymnem narodowym Polski”, Moje Hobby”, „Wróżby i zwyczaje  andrzejkowe”, „Książka moje hobby” oraz zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej „Fałszywi Mikołaje”.

 

 

Dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa został znacznie wzbogacony księgozbiór biblioteki szkolnej, z którego uczniowie Ośrodka chętnie korzystają.

 

Koordynatorzy projektu:

Karolina Błaszczyk

Joanna Tomaszewska

 

Projekty edukacyjne w SOSW nr 2 w ramach NPRCz -fotolinki do galerii.

Wszyscy uczniowie brali udział w różnorodnych, dostosowanych do ich możliwości projektach z wykorzystaniem zakupionych nowości wydawniczych:

 

Szkoła Podstawowa:

„Niesforny alfabet”, http://sosw2.gniezno.pl/niesforny-alfabet-projekt-nprcz-szko%C5%82a-podstawowa

„120 przygód Koziołka Matołka",

” Zwierzęta - nasi przyjaciele”, http://sosw2.gniezno.pl/zwierz%C4%99ta-nasi-przyjaciele-projekt-nprcz-szko%C5%82a-podstawowa

„Poznajemy bohatera dziecięcej książeczki”, http://sosw2.gniezno.pl/poznajemy-bohatera-dzieci%C4%99cej-ksi%C4%85%C5%BCeczki-projekt-nprcz-szko%C5%82a-podstawowa

„Na straganie”, http://sosw2.gniezno.pl/na-straganie-projekt-nprcz-szko%C5%82a-podstawowa

”Franklin i rodzinne przyjęcie”,

„Moje ulubione wiersze”, http://sosw2.gniezno.pl/moje-ulubione-wiersze-projekt-nprcz-szko%C5%82a-podstawowa

„W 80 dni dookoła świata”, http://sosw2.gniezno.pl/w-80-dni-dooko%C5%82a-%C5%9Bwiata-projekt-nprcz-szko%C5%82a-podstawowa

„Strach przed poezją”, http://sosw2.gniezno.pl/strach-przed-poezj%C4%85-projekt-nprcz-szko%C5%82a-podstawowa

„Świąteczny prezent”. http://sosw2.gniezno.pl/%C5%9Bwi%C4%85teczny-prezent-projekt-nprcz-szko%C5%82a-podstawowa

 

Gimnazjum: „Dzień Pluszowego Misia”, http://sosw2.gniezno.pl/dzie%C5%84-pluszowego-misia-projekt-nprcz-gimnazjum

„Bajki z zielonego lasu”, http://sosw2.gniezno.pl/bajki-z-zielonego-lasu-projekt-nprcz-gimnazjum

„Życie w grodzie” (zajęcia w bibliotece), http://sosw2.gniezno.pl/%C5%BCycie-w-grodzie-projekt-nprcz-gimnazjum

„Znane postaci - kim jest Robert Lewandowski?”, http://sosw2.gniezno.pl/znane-postaci-kim-jest-robert-lewandowskimprojekt-nprcz-gimnazjum

„Mury nie muszą być smutne”,- praca plastyczna na murze na tyłach szkoły.

„Jan Paweł II- turysta”. http://sosw2.gniezno.pl/jan-pawe%C5%82-ii-turysta-projekt-nprcz-gimnazjum

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

„Polskie kuchnie regionalne”, http://sosw2.gniezno.pl/polskie-kuchnie-regionalne-projekt-nprcz-zsz

” Bon czy Ton”, http://sosw2.gniezno.pl/bon-czy-ton-projekt-nprcz-zsz

„Bezpieczny w sieci”, http://sosw2.gniezno.pl/bezpieczny-w-sieci-projekt-nprcz-zsz

„Anioły w moim życiu”, http://sosw2.gniezno.pl/anio%C5%82y-w-moim-%C5%BCyciu-projekt-nprcz-zsz

„Rola świąt Bożego Narodzenia w życiu rodziny”. http://sosw2.gniezno.pl/rola-%C5%9Bwi%C4%85t-bo%C5%BCego-narodzenia-projekt-nprcz-zsz

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

„Mazurek Dąbrowskiego - jak pieśń legionów stała się hymnem narodowym Polski”, http://sosw2.gniezno.pl/mazurek-d%C4%85browskiego-projekt-nprcz-sspdp

Moje Hobby”, http://sosw2.gniezno.pl/moje-hobby-projekt-nprcz-sspdp

„Wróżby i zwyczaje  andrzejkowe”, http://sosw2.gniezno.pl/wr%C3%B3%C5%BCby-i-zwyczaje-andrzejkowe-projekt-nprcz-sspdp

„Książka moje hobby”, http://sosw2.gniezno.pl/ksi%C4%85%C5%BCka-moje-hobby-projekt-nprcz-sspdp

 zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej „Fałszywi Mikołaje”. http://sosw2.gniezno.pl/fa%C5%82szywi-miko%C5%82aje-projekt-nprcz-sspdp

Akcje promujące czytelnictwo.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w okresie od 1.09.2016 roku do 31.12.2016 roku zorganizowano wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów. Jednym z  wydarzeń było comiesięczne prezentowanie wybranej nowości czytelniczej na gazetce szkolnej  oraz stronie internetowej. Kolejne wydarzenie to utworzenie „Drzewa  czytelnika”. Na dużym drzewie uczniowie zawieszali liście z myślami mówiącymi o tym, dlaczego warto czytać książki. Myśli te, uczniowie wraz z nauczycielami  tworzyli na lekcjach wychowawczych . Drzewo zostało zawieszone w miejscu widocznym-  na korytarzu szkolnym. Kolejnym wydarzeniem było zamieszczanie na stronie internetowej ciekawostek o książkach.

"Nowości czytelnicze":

http://sosw2.gniezno.pl/nowo%C5%9Bci-czytelnicze

 

"Drzewo czytelnika":

http://sosw2.gniezno.pl/drzewo-czytelnika

Współpraca z Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Gnieźnie.

SOSW nr 2 w Gnieźnie we wrześniu nawiązał współpracę w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  z Biblioteką Pedagogiczną Filia w Gnieźnie oraz Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna. Celem współpracy jest dążenie do rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży SOSW nr 2 w Gnieźnie. Szkoła konsultowała z Bibliotekami planowane zakupy nowości wydawniczych. Strony wymieniały informacje  o organizowanych przez siebie wydarzeniach promujacych czytelnictwo. Biblioteka Pedagogiczna i Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna prowadziły dla uczniów SOSW nr 2 zajęcia edukacyjne w ramach współpracy.

Zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej:

http://sosw2.gniezno.pl/zaj%C4%99cia-w-bibliotece-pedagogicznej-w-gnie%C5%BAnie-w-ramach-nprcz

 

Zajęcia w Bib;iotece Publicznej Miasta Gniezna Filia nr 2:

http://sosw2.gniezno.pl/zaj%C4%99cia-w-bibliotece-publicznej-miasta-gniezna-filia-nr-2-w-ramach-nprcz

Przyjazd zakupionych książek w ramach NPRCz.

W pażdzierniku przyszły zakupione książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie pomogli nosić książki do biblioteki szkolnej, rozpakować, opieczętować. Koordyntorki projektu wpisały nowe pozycje książkowe do księgi inwenatrzowej, opisały karty książek i karty katalogowe. Praca długa i żmudna, ale owocna.

Ciekwostki czytelnicze

Pierwsza książka dla osób niewidomych powstała w roku 1786.

 

Najwięcej książek znajduje się w Bibliotece Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Jest ich tam ponad 113 milionów.

 

Największa ilość powieści wyszła spod pióra Polaka - Józefa Ignacego Kraszewskiego. Napisał ich ponad 600.

 

Książka najmłodszego pisarza świata -  Dorothy Straight została wydana, kiedy autorka miała 4 lata!

 

Trylogia "Władca pierścieni" została napisana na maszynie, ale tylko przy pomocy dwóch palców.

 

Jednym z pierwszym użytkowników, którzy swoje książki tworzyli na maszynie do pisania, był Mark Twain.

 

Jakiś czas temu w Chinach nie można było dostać książki "Alicja w krainie czarów", zakazano jej dlatego, że występują w niej mówiące zwierzęta.

 

"Trzej muszkieterowie" Aleksandra Dumasa zostali napisani przez ghostwritera, czyli pisarza widmo.

 

"Lolita" Władimira Nabokowa o mało nie uległa spaleniu. Autor chciał zniszczyć swoje dzieło, ale odwiodła go od tego jego żona.

 

Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy 23 kwietnia. Tradycja ta powstała w 1996 roku.

 

Żeby wydrukować 100 kartek książki, potrzeba od 2 do 3 drzew.

 

Pierwszą wydaną w Polsce książką był modlitewnik "Raj duszny". Miało to miejsce w 1513 roku.

 

Autor "Księgi Dżungli" to najmłodszy noblista na świecie w dziedzinie literatury. Kiedy Rudyard Kipling otrzymał Nobla, miał 41 lat.

 

W Japonii wydrukowano zapachową książkę kucharską. Żeby poznać zapach danej potrawy, wystarczy tylko potrzeć dłonią konkretną stronę.

 

Największy sukces w sprzedaży ze wszystkich książek na świecie odniosła Biblia. W samych tylko latach 1815-1975 sprzedano 2 miliardy 500 milionów egzemplarzy.
 

 

Najdłuższa książka świata to "Tu-sza-czi-czeng". To chiński słownik, który ma 5020 tomów, a każdy z tomów liczy sobie 170 stron.

 

Najdroższa, polska książka to "O obrotach sfer niebieskich"  Mikołaja Kopernika z 1566 roku. Jej drugie wydanie kosztowało 103 tys. złotych.

 

Najdroższa książka świata to "The Birds of America" (Ptaki Ameryki) autorstwa Johna Jamesa Audubona. Sprzedano ją za 8 802 500 dolarów.

 

Największa książka świata mierzy 2,74 x 3,07m.i waży 252,6kg. Wydano ją w Denver w 1976 roku.

 

Najmniejsza, wydana na świecie książka to "Stary król Cole". Wielkość książki to 1mm x 1mm, a nakład wynosił 85 egzemplarzy.
 

 

Strony w książkach zaczęto numerować dopiero w XVI wieku, przecinki natomiast pojawiły się na przełomie XV I XVI wieku.

 

Pomysłodawcą książki był ponoć Juliusz Cezar. To on wpadł na pomysł, żeby zamiast zwijać papirus, składać go na dwie części.

 

Jedna, drukowana w średniowieczu książka kosztowała tyle, że z powodzeniem można było kupić za nią kilka wsi.

 

Najstarsza "książka", czyli papirusowy zwój powstał w XXX p.n.e.

 

Zanim Dan Brown napisał "Kod Leonarda da Vinci", był autorem tekstów i śpiewał.

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku 2016 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie zakwalifikował się do udziału w Narodowym Programie Rozwoju  Czytelnictwa. W terminie do 20 listopada 2015r. Pani Dyrektor złożyła wniosek do organu prowadzącego na dofinansowanie w ramach NPRCz.  Udało się otrzymaliśmy dotację na zakup książek w wysokości 15 000 zł. 

Szkołę do programu zgłaszała Dyrekcja, więc jest to program "szkolny" a nie "biblioteczny". W dodatku w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie programu jest napisane, że za wszystko odpowiada organ prowadzący. (Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacjiPriorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych).

Rozporządzenie Rady Ministrów mówi o zakupie „nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami)”.
 A zatem chodzi o książki znajdujące się w aktualnej ofercie księgarskiej, w tym:
-lektury
-pozycje w języku obcym nowożytnym nauczanym w szkole jeżeli takie książki cieszą się zainteresowaniem uczniów.
 
Książki mogą być zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej.
 
Co trzeba będzie zrobić w ramach programu?

• Zasięgnąć opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek.

• Podjąć współpracę z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującą:

– planowanie zakupów książek,

– wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

• Zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów.

• Uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.

• Zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

• Dostosować organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

• Uwzględnić  potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

 

Do połowy grudnia 2016 roku trzeba złożyć sprawozdanie do organu prowadzącego szkołę. W sprawozdaniu z imprez trzeba podać tytuły imprez, daty, dla kogo i ewentualnie ile osób wzięło udział. Tak samo z konkursami czy projektami.

Urząd może skontrolować dokumentację. Można  założyć teczkę z przekładkami na poszczególne wymagania (tak jak na dyplomowanie) i wkładać opisy imprez, scenariusze, zaproszenia, dyplomy, list do rodziców i może jakieś zdjęcia . Na początku oczywiście wniosek i pismo z urzędu o konieczności realizowania wymienionych w nim wymagań.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa