Dni Wolne

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie z dnia 01.09.2020r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie w roku szkolnym 2020/2021 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14 02.11.2020 (poniedziałek) 
22.12.2020 (wtorek)
29.04.2021 (czwartek) 30.04.2021 (piątek) 25.05.2021 (wtorek)     egzamin ósmoklasisty 26.05.2021 (środa)        egzamin ósmoklasisty 27.05.2021 (czwartek)  egzamin ósmoklasisty 04.06.2021 (piątek)            Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 14 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 02.11.2020 (poniedziałek) 
22.12.2020 (wtorek)
29.04.2021 (czwartek)
30.04.2021 (piątek)
04.06.2021 (piątek)
22.06.2020 (wtorek) egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  
Załącznik: