Dzień Czeski - Szkolny Klub Europejski „Brukselki”

  Dnia 16.03.2016r. Szkolny Klub Europejski „Brukselki” pod opieką pań: Barbary Terakowskiej-Słowińskiej, Magdaleny Krzyżańskiej, Magdaleny Ślimak-Jaskólskiej, Barbary Tanaś  zorganizował Dzień Czeski, kontynuując corocznie przedstawiany blok tematów Poznajemy kraje Unii Europejskiej. Spotkanie przeznaczone było dla uczniów ZSZ nr 14 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Celem tego spotkania było zapoznanie uczniów z charakterystycznymi cechami państwa czeskiego, budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami europejskimi, kształtowanie poczucia przynależności do Europy. Na spotkaniu tym uczniowie wysłuchali hymnu czeskiego, wskazali na mapie Europy - Czechy i jego stolicę - Pragę, obejrzeli prezentację multimedialną o Czechach i wysłuchali opisu każdego slajdu w wykonaniu uczniów. Była również degustacja czeskiego knedlika. Wysłuchaliśmy piosenek w języku czeskim. Uczestnicy obejrzeli filmik o Pradze, zobaczyli wykonanie czeskiej Polki w tańcu uczniowskim. Zapoznaliśmy się z podstawowymi zwrotami w języku czeskim. Na końcu odbył się quiz wiedzy o państwie czeskim. Oczywiście uczniowie odpowiadający poprawnie na zadawane pytania otrzymywali nagrodę. Przygotowana została także wystawka o Czechach i każdy mógł dopełnić swojej wiedzy o tym państwie. http://sosw2.gniezno.pl/dzie%C5%84-czeski