Dzień Gniezna

Dnia 12.05.2016r odbył się Dzień Gniezna zorganizowany przez Klub Europejski „Brukselki” dla uczniów ZSZ i Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie obejrzeli filmiki o Gnieźnie, prezentację multimedialną, wysłuchali piosenki o pierwszej stolicy Polski. Przytoczona zastała legenda o powstaniu pierwszej osady gnieźnieńskiej. Na końcu odbył się quiz wiedzy o Gnieźnie. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania. Odgadywali również nazwy ulic i charakterystyczne budynki ze zdjęć.