Dzień papieski

Dzień papieski
Dokładnie w 34 rocznicę wyboru Papieża Polaka na Stolicę Piotrową, 16 października, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II-Papież Rodziny. W akademii przygotowanej przez uczniów klas zawodowych, pod kierownictwem nauczycieli i katechetów, zastanawialiśmy się czym tak naprawdę jest rodzina, i jakie wartości są w niej najważniejsze. Myśląc już teraz o przyszłości, uczniowie przybliżyli papieskie nauczanie; ma ono pomóc w tym, aby DOM który kiedyś zaczną wznosić, był zbudowany na solidnych fundamentach. W przedstawieniu śpiewano pieśni o tematyce religijnej, odczytywano słowa Jana Pawła II, ale wielkim przeżyciem były też oryginalne fragmenty Jego kazań zaczerpnięte z pielgrzymek do Polski. Szczególnie ciekawe były cytaty z wypowiedzi samych uczniów, którzy mówili o tym, jak wyobrażają sobie swoją wymarzoną rodzinę. GALERIA