Kalendarium

 

Kalendarium

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  nr 2 w Gnieźnie

1925

utworzenie oddziału specjalnego przy Publicznej Szkole  Powszechnej nr 1 w Gnieźnie;

1937

założenie Publicznej  Szkoły Powszechnej nr 7 dla Umysłowo Upośledzonych w Gnieźnie;

1939/1945

działalność szkoły przerwana przez wybuch II wojny światowej;

25.09.1945

wznowienie nauki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 Specjalnej przy ulicy św. Jana;

1.03.1950

rozpoczęcie działalności półinternatu;

1951

powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej , której kierownikiem został Roman Poliński ( warsztaty: krawiecki i koszykarski);

1953/1954

rozpoczęcie działalności warsztatu stolarskiego;

1969

ukończenie budowy nowej Szkoły Zawodowej Specjalnej;

18.12.1971

zmiana statutu szkoły na Specjalny Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy w Gnieźnie;

1973

przyznanie szkole dyplomu uznania przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Radę Postępu Pedagogicznego;

29.05.1980

patronem SOSW nr 2 zostaje Janusz Kusociński, Ośrodek nosi nazwę Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie i obejmuje: Szkołę Zawodową Specjalną, Szkołę Podstawową Specjalną, Internat i Warsztaty Szkolne;

23.05.1986

Nadanie sztandaru;

1991

nawiązanie kontaktów ze szkołą specjalną we Francji;

15.06.1992

nominacja mgr inż. Andrzeja Kabacińskiego na stanowisko dyrektora Ośrodka;

2000

powstanie Gimnazjum Specjalnego; powołanie Zespołu Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą : Szkoła Podstawowa Specjalna; Gimnazjum Specjalne;

2004

powołanie trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy;

2005/2006

rozdzielenie Szkoły Podstawowej od Gimnazjum;

2005

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 otrzymuje CERTYFIKAT „ Szkoły z klasą” za udział w Ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą;

2006

Gimnazjum nr 14 Specjalne zostaje włączone do Ogólnopolskiego Programu „ Szkoła bez Przemocy’.