Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie odbędzie się 1 września 2016 roku o godzinie 9.00 na patio szkoły.  Po odbiór dyplomów potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych zapraszamy również 1 wrzesnia 2016 roku na godzinę 9.00.