Sprzątanie Świata

Akcja „Sprzątanie Świata” Akcja ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jej ideą jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych ( w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami rozumianej jako łańcuch działań, początkiem których jest tworzenie odpadów, następnie selektywna zbiórka i na końcu recykling. To także zachęta do dbania o środowisko. Co roku dzięki takiej akcji zbiera się setki ton śmieci – liczba ich nie maleje; na miejsce zebranych wyrzucane są nowe. Rozwiązaniem problemu nie jest coroczna zbiórka śmieci lecz zmiana nawyków w codziennym życiu polegająca na robieniu świadomych zakupów                 (kupowanie rozważne, w opakowaniach ekologicznych, nabywanie rzeczy trwałych, wielokrotnego użytku), unikaniu tworzenia odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu. 18 września Samorząd Szkolny i uczniowie naszej szkoły  tradycyjnie przyłączyli się do  akcji ekologicznej sprzątanie świata.  Uczniowie zaopatrzeni w worki na odpady oraz foliowe rękawiczki zbierali śmieci na szkolnym boisku,  terenach zielonych wokół szkoły oraz w okolicznym lasku . Efekty pracy były zadowalające. Mamy  nadzieję,  że akcja tego typu przyczynia się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o otoczenie, estetykę i piękno otaczającego nas  świata.