STOP UZALEŻNIENIOM

Dnia 26 lutego 2016 roku policjant z Zespołu Prewencji Kryminalnej , Nieletnich i Patologii aspirant Krzysztof Socha spotkał się z młodzieżą  naszej szkoły. Tematem spotkania były  dopalacze . Funkcjonariusz wskazał na negatywne skutki zażywania dopalaczy oraz wyjaśnił jak wpływają one na psychikę młodego człowieka. Aspirant Socha rozmawiał także o sytuacjach, w których może dojść do łamania prawa i przestrzegał przed zachowaniami ryzykownymi, które pociągają za sobą konsekwencje prawne.http://sosw2.gniezno.pl/stop-uzale%C5%BCnieniom-0