Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

10 stycznia już 24 raz zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Również w tym roku zorganizował ją Samorząd szkolny i wzięli w niej udział wszyscy uczniowie i nauczyciele. Zbierano datki do puszek a dużą jak co roku popularnością cieszyła się licytacja fantów, które rozeszły się ja ciepłe bułeczki! Całkowity dochód ze sprzedaży fantów został komisyjnie przekazany na rzecz WOŚP.  W sumie  uzbieraliśmy 501 zł i 48 groszy. Wszystkim osobom zaangażowanym w  24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej szkole serdecznie dziękujemy.