Zapraszamy na Drzwi Otwarte Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy - 7 maj 2014r. godz .10.00